Edukacja globalna Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 listopada 2019 23:26

Szkoła   Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filią  w Olecku, ORE i MSZ  przy realizacji Projektu "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju 2018 - 2020".

II Moduł projektu 49/2018/M

Szkolny Lider Edukacji Globalnej:

Katarzyna Werstak

Skład Zespołu nauczycieli EG:

Elżbieta Orlik – Gogacz

Wojciech Jegliński

Marzena Elżbieta Kamińska – Kopiczko

Dorota Włodarska

Bogumiła Bajbak

Eligia Tokajuk

Jan Najechalski

Diana Zawistowska

Anna Kaczor

Nasze działania:

- organizacja Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu! w dniach 18 – 22 listopada 2019 ,

- przeprowadzenie zajęć w szkole z zakresu edukacji globalnej

- lekcje z wychowawcami i nauczycielami:
* klasy I – III Dlaczego klimat się zmienia?
* Klasy IV – VIII Jaki jest Twój ślad węglowy? I czy warto go redukować?

- przygotowanie prac plastycznych związanych z tematem: Jak zatrzymać zmiany klimatyczne?

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę
 • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
 • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
 • poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju
 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy
  i Globalnego Południa

U podstaw edukacji globalnej leżą wartości:

 • godność
 • sprawiedliwość
 • solidarność
 • równość
 • pokój
 • wolność