„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” Drukuj
Wpisany przez Administrator   

„Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

Szkoła   Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filią  w Olecku, ORE i MSZ  przy realizacji VII edycji Projektu "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju".

Szkolny Lider Edukacji Globalnej:

Katarzyna Werstak

Skład Zespołu nauczycieli EG:

Elżbieta Orlik – Gogacz

Wojciech Jegliński

Marzena Elżbieta Kamińska – Kopiczko

Dorota Włodarska

Bogumiła Bajbak

Eligia Tokajuk

Jan Najechalski

Diana Zawistowska

Anna Kaczor

Julia Wawrzyńczak - Sigiel

Nasze działania:

- przeprowadzenia 20 godzin zajęć w szkole z zakresu edukacji globalnej

- organizacja Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Wszyscy różni – wszyscy równi” w dniach 19 – 23.11.2017

- gazetki, pogadanki na temat praw człowieka,

- lekcje z wychowawcami i nauczycielami,

- przygotowanie folderów związanych z Deklaracją Praw Człowieka,

- nauka piosenki „To jest nasz świat” i wspólne wykonanie.

Edukacja globalnato część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przezuświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę
 • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
 • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
 • poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju
 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa

U podstaw edukacji globalnej leżą wartości:

 • godność
 • sprawiedliwość
 • solidarność
 • równość
 • pokój
 • wolność

Więcej informacji na temat aktualnych działań podejmowanych przez Szkoły Liderów Edukacji Globalnej znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie