XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 06 marca 2020 00:05

„…ponad moją drogą

Twoja droga

ponad myślą moją

myśl Twoja…”.

 Powyższy  cytat autorstwa augustowskiej poetki - Janiny Osewskiej, obchodzącej 20-lecie pracy twórczej, stał się mottem XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. W wydarzeniu tym, które odbyło się 28 lutego 2020 r. w sali AGT Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”, uczestniczyło wielu uczniów wraz z opiekunami z powiatu oleckiego ( 51 zgłoszonych uczestników ). Repertuar obejmował trzy kategorie:

I kategoria:  V-VI klasy szkół podstawowych – jeden wiersz w całości regionalnego poety

II kategoria: VII – VIII klasy szkół podstawowych - wiersz poety współczesnego i dzieło twórcy mazurskiego z XIX wieku  do połowy XX

III kategoria: szkoły średnie - wiersz poety współczesnego i dzieło twórcy mazurskiego z  XIX wieku - do połowy XX wieku. Organizatorem przedsięwzięcia jak co roku była Szkoła Podstawowa Nr 2                          im. Mikołaja Kopernika w Olecku, koordynator i pomysłodawczyni – pani Dorota Włodarska. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Olecka - pan Karol Sobczak, Starosta Powiatu Oleckiego - pan Marian Świerszcz oraz Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”. Patronat medialny sprawował portal informacyjno-reklamowy „Gazeta Olecka” .

           XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” rozpoczęła pani Dyrektor szkoły – Barbara Taraszkiewicz, która przywitała przybyłych. Wyraziła także wdzięczność za wsparcie finansowe panu Karolowi Sobczakowi - Burmistrzowi Olecka, panu Marianowi Świerszczowi – Staroście Powiatu Oleckiego, Stowarzyszeniu EGO „Kraina Bociana” oraz partnerowi przedsięwzięcia – panu Radosławowi Skrockiemu - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”. Następnie pani Barbara Taraszkiewicz przedstawiła Komisję Konkursową, podziękowała za przybycie i życzyła uczestnikom  powodzenia. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Oleckiego Pan Marian Świerszcz, który podkreślił wagę konkursu, mówiąc: „Jeżeli będziemy inwestować w kulturę, będziemy inwestować w siebie, w swój rozwój”.                                                           

Recytację uczniów oceniała Komisja Konkursowa  w składzie:

a) p. Elżbieta Domasik – przewodnicząca Komisji Konkursowej, dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji, miłośniczka poezji.

b) p. Bogusław Marek Borawski -  poeta, prozaik, publicysta, redaktor i wydawca „Tygodnika Oleckiego”

c) p. Janusz Klimaszewski - olecki działacz kulturalny, aktor i reżyser

d) p. Dariusz Josiewicz – członek komisji, redaktor portalu informacyjno-reklamowego „Gazeta Olecka”.                                                                                            

e) p. Paweł Kopiczko – członek komisji, wielokrotny laureat konkursów recytatorskich, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. To wydarzenie na szczeblu powiatowym prowadzili Martyna Dwojakowska i Mikołaj Skoczeń – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Przed rozpoczęciem poetyckich zmagań przypomnieli o celach przedsięwzięcia i kryteriach oceny uczestników.                                                                                     

Następnie rozpoczęła się część właściwa konkursu. Podczas swoich wystąpień uczniowie zaprezentowali bardzo zróżnicowany repertuar. Z wielką uwagą i skupieniem Komisja Konkursowa oraz publiczność wysłuchała ich poruszających recytacji.                                                                

Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorzy wraz z rodzicami zadbali także o poczęstunek, podczas którego zarówno uczniowie jak i nauczyciele mieli okazję się poznać, porozmawiać i zintegrować się.                                                                                                     

Po przerwie nadszedł długo oczekiwany moment – ogłoszenie wyników. Przewodnicząca Komisji Konkursowej – pani Elżbieta Domasik odczytała protokół, przedstawiając zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I  (kasy V – VI):

I miejsce – Natalia Sadłowska, Szkoła Podstawowa nr 1 im . Henryka Sienkiewicza w Olecku

II miejsce – Aleksandra Sojkowska ,  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich

II miejsce - Jakub Kowalczyk, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

III miejsce – Oliwier Zieliński, Szkoła Podstawowa w Świętajnie

III miejsce -  Urszula Ogonowska, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Wyróżnienia:

Zuzanna Pęcak – Szkoła Podstawowa w Judzikach

Aleksandra  Kubuj – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

Dominika Nalewajko – Szkoła Podstawowa w Stożnem

Kategoria II ( klasy VII -VIII):

I miejsce - Zuzanna Jarosz, Szkoła Podstawowa nr 1 im . Henryka Sienkiewicza w Olecku                           

II miejsce - Sylwia Sznel, Szkoła Podstawowa w Stożnem

II miejsce - Kacper Truchan, Szkoła Podstawowa  w Stożnem

III miejsce - Julia Szlaszyńska, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Jana Twardowskiego w Olecku

Wyróżnienia:

Karina Leonarczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im . Henryka Sienkiewicza w Olecku                           

Aleksandra Życzewska – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

Kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych):

I miejsce – Zofia Kozłowska, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

II miejsce – Jan Ospital, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

III miejsce – Weronika Maciejewska, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

 III miejsce - Jakub Truchan, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Wyróżnienia:

Jan Pieczur – Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Julia Dębowska –I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego  w Olecku

Nagrody specjalne:

Nagroda Starosty Oleckiego za najlepszą interpretację wiersza Janiny Osewskiej pt. „Starość” -  Julia Szlaszyńska, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Jana Twardowskiego w Olecku

Nagroda Starosty Oleckiego za najlepszą interpretację wiersza Janiny Osewskiej pt.” Świat pod stopą” - Jan Ospital, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku 

Nagroda Burmistrza Olecka z okazji obchodów 460 – lecia naszego Grodu za najlepszą interpretację utworu poety  wywodzącego się z Naszej Małej Ojczyzny – Kacper Truchan, Szkoła Podstawowa w Stożnem.                                                                      

W trakcie konkursu panowała przyjazna atmosfera. Osoby biorące udział w  poetyckich zmaganiach   wykazały się wzorową postawę podczas rywalizacji. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a nauczyciele sprawujący nad nimi opiekę merytoryczną podziękowania. Na zakończenie pani Dorota Włodarska wyraziła  słowa wdzięczności członkom Komisji Konkursowej i wręczyła im symboliczne upominki. Laureaci od pierwszego do trzeciego miejsca będą reprezentować nasz powiat 13 marca 2020 roku o godz. 9.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate”. Zmierzą się z reprezentantami powiatów ościennych. Serdecznie gratulujemy uczniom i ich nauczycielom oraz życzymy powodzenia.

Renata Kołdys

 

 

 

Laureaci miejsc od I- III wystąpią 13 marca 2020 roku w etapie Regionalnym w Regionalnym Ośrodku Kultury "Mazury Garbate" w Olecku i zmierzą się pięknym słowem z najlepszymi recytatorami z sześciu powiatów.
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Partner: ROK "Mazury Garbate" w Olecku

 

Wyniki XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta pt. Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. Z cyklu imprez : „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

Kategoria I  (kasy V – VI):

I miejsce – Natalia Sadłowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im . Henryka Sienkiewicza w Olecku

II miejsce – Aleksandra Sojkowska , uczeń  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich

II miejsce - Jakub Kowalczyk, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

III miejsce – Oliwier Zieliński, uczeń Szkoły Podstawowej  w Świętajnie

III miejsce -  Urszula Ogonowska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Wyróżnienia:

Zuzanna Pęcak, uczennica Szkoły Podstawowej w Judzikach

 Aleksandra  Kubuj, uczennica Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

Dominika Nalewajko – uczennica Szkoły Podstawowej w Stożnem

Kategoria II ( klasy VII -VIII):

I miejsce - Zuzanna Jarosz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im . Henryka Sienkiewicza w Olecku                            

II miejsce - Sylwia Sznel, uczennica Szkoły Podstawowej w Stożnem

II miejsce - Kacper Truchan, uczeń Szkoły Podstawowej w Stożnem

III miejsce - Julia Szlaszyńska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Jana Twardowskiego w Olecku

Wyróżnienia:

Karina Leonarczyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im . Henryka Sienkiewicza w Olecku                           

Aleksandra Życzewska - uczennica Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

Kategoria III (uczniowie szkół ponadpodstawowych):

I miejsce – Zofia Kozłowska,uczennica I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

II miejsce – Jan Ospital, uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

III miejsce – Weronika Maciejewska, uczennica I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

 III miejsce - Jakub Truchan, uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Wyróżnienia:

Jan Pieczur – Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Julia Dębowska – uczennica I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego  w Olecku

Nagrody specjalne:

Nagroda Starosty Oleckiego za najlepszą interpretację wiersza Janiny Osewskiej pt. „Starość” - Julia Szlaszyńska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Jana Twardowskiego w Olecku

Nagroda Starosty Oleckiego za najlepszą interpretację wiersza Janiny Osewskiej pt.” Świat pod stopą” -Jan Ospital, uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku  

Nagroda Burmistrza Olecka z okazji obchodów 460 – lecia naszego Grodu za najlepszą interpretację utworu poety  wywodzącego się z Naszej Małej Ojczyzny – Kacper Truchan, uczeń Szkoły Podstawowej w Stożnem

Przygotowała – Dorota Teresa Włodarska

Zmieniony: poniedziałek, 09 marca 2020 23:26