XV Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 17 marca 2019 22:29

Dnia 1 marca 2019 roku w sali AGT Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” odbył się XV Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”, który  zorganizowany został przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, koordynator – Pani Dorota Włodarska. Wydarzenie  to zgromadziło liczne grono  uczniów  z powiatu oleckiego ( 41 zgłoszonych uczestników ). Repertuar obejmował: klasy V-VI szkół podstawowych – jeden wiersz w całości autora regionalnego, klasy VII – VIII szkół podstawowych - wiersz poety współczesnego i dzieło twórcy mazurskiego z XIX wieku - do połowy XX wieku, klasy III gimnazjum i klasy I szkół ponadgimnazjalnych - wiersz poety współczesnego i dzieło twórcy mazurskiego z XIX wieku - do połowy XX wieku, klasy II – IV szkół ponadgimnazjalnych – wiersz poety współczesnego i dzieło twórcy mazurskiego z XIX wieku - do połowy XX wieku.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Olecka - pan Karol Sobczak, Starosta Powiatu Oleckiego - pan Marian Świerszcz oraz Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”. O promocję przedsięwzięcia w mediach zadbał portal informacyjno-reklamowy „Gazeta Olecka” oraz „Radio 5” .

"…świat jest pełen miłosierdzia

w nieskończoności żadna chwila nie znika

żadna obecność się nie powtarza

i żadna nie jest wymazana"

           Tym cytatem prowadzący turniej uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku – Joanna Jankowska i Krystian Mazur przywitali obecnych. Tegoroczna edycja poświęcona została twórczości autora powyższych słów - Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego. Stały się one również mottem  XV  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci  Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”.  Następnie oddano głos pani Dyrektor - Barbarze Taraszkiewicz, która serdecznie przywitała zgromadzonych i podziękowała wszystkim za przybycie. W swoim wystąpieniu pani Dyrektor nawiązała do początków konkursu i jego autorek – p. Doroty Włodarskiej i p. Romualdy Muchy-Marciniak. Wyraziła także wdzięczność za życzliwość i wsparcie finansowe panu Karolowi Sobczakowi - Burmistrzowi Olecka, panu Marianowi Świerszczowi – Staroście Powiatu Oleckiego, Stowarzyszeniu EGO „Kraina Bociana”, Bankowi Spółdzielczemu w Olecku oraz panu Jerzemu Miliszewskiemu – właścicielowi Oleckiego Centrum Szkolenia Kierowców. Następnie pani Barbara Taraszkiewicz przedstawiła Komisję Konkursową i życzyła uczestnikom  powodzenia.

Recytację uczniów oceniała Komisja Konkursowa  w składzie:

a) p. Elżbieta Domasik – przewodnicząca Komisji Konkursowej, dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji, miłośniczka poezji.

b) p. Wojciech Anuszkiewicz – członek komisji, poeta, członek Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach, organizator Ogólnopolskich Konkursów Literackich „Oleckie Czerwce Poetyckie”, współorganizator pierwszej w naszym regionie grupy poetyckiej „Legary”.  

c) p. Dariusz Josiewicz – członek komisji, redaktor portalu informacyjno-reklamowego „Gazeta Olecka”.                       

d) p. Paweł Kopiczko – członek komisji, wielokrotny laureat konkursów recytatorskich, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.

            Podczas swoich wystąpień uczestnicy zaprezentowali bardzo zróżnicowany repertuar. Z wielką uwagą i skupieniem publiczność wysłuchała ich poruszających recytacji. Aby umilić i uatrakcyjnić recytatorom i nauczycielom oczekiwanie na  wyniki, w trakcie przerwy zaproszono zgromadzonych do obejrzenia części artystycznej. Przygotowali ją  uzdolnieni uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku pod opieką nauczycieli : pani Katarzyny Kozłowskiej i pani Eligii Tokajuk. Niepowtarzalna, twórcza atmosfera udzieliła się również innym uczestnikom konkursu, którzy chętnie zaprezentowali swoje wokalne talenty. Organizatorzy wraz z rodzicami zadbali także o poczęstunek. Stał się on dobrą okazją do rozmowy, dyskusji, wymiany poglądów, a także podzielenia się  wrażeniami ze spotkania.

 Po przerwie nadszedł długo oczekiwany moment – ogłoszenie wyników XV  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci  Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. Przewodnicząca Komisji Konkursowej – pani Elżbieta Domasik,   podsumowując poetyckie zmagania, podkreśliła, że wszystkie osoby, zdaniem jury, zaprezentowały  wysoki poziom prezentacji i poruszyły zgromadzonych swoimi występami oraz doborem utworów. Następnie przedstawiono zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Nagrody specjalne:

I Nagrodę Specjalną Burmistrza Olecka  za najciekawszą interpretację wiersza Krzysztofa Szatrawskiego przyznano  Jakubowi Dzikielewskiemu  z  I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku za recytację utworu „Doświadczenia metafizyczne”;

II Nagrodę Specjalną Starosty Oleckiego  za najciekawszą interpretację jednego wiersza otrzymali:

1. Julia Dębowska ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie za recytację utworu „Potęga miłości” Wojciecha Kętrzyńskiego;

2. Kinga Sosnowska  ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich za wiersz „O siedmiu słowach Chrystusowych” Jana  Jenczio.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a nauczyciele przygotowujący recytatorów podziękowania.                                                                                                 

            Na zakończenie poetyckiego spotkania pani Dorota Włodarska wyraziła  słowa wdzięczności członkom Komisji Konkursowej i wręczyła im symboliczne statuetki. Następnie serdecznie  zaprosiła na XV Regionalny Konkurs Recytatorski  im. Wacława Klejmonta  „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Stowarzyszenia EGO „Kraina Bociana”, Starosty Oleckiego, Burmistrza Olecka. Laureaci od pierwszego do trzeciego miejsca będą reprezentować na nim nasz powiat 15 marca 2019 roku o godz. 9.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate”.

 

Realizacja  powiatowego konkursu recytatorskiego to wyzwanie zarówno organizacyjne, logistyczne jak i merytoryczne. Dzięki  zaangażowaniu i wsparciu w działaniach dyrektora szkoły – pani Barbary Taraszkiewicz, pracy zespołu nauczycieli-bibliotekarzy, języka polskiego, informatyki, plastyki, muzyki, pracowników administracji i obsługi, a także uczniów i rodziców udało się zrealizować to przedsięwzięcie, którego główną ideą jest ocalenie od zapomnienia poezji dawnych twórców regionalnych oraz kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych twórców Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.