XIV Regionalny Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 marca 2017 22:56

Dnia 17 marca 2017 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” odbył się XIV Regionalny Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”, który  zorganizowany został przez Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, koordynator – Pani Dorota Włodarska. Wydarzenie to zgromadziło liczne grono 54 laureatów z powiatu augustowskiego, ełckiego, gołdapskiego, oleckiego i suwalskiego. Repertuar obejmował: 1) klasy VI szkół podstawowych – jeden wiersz w całości poety z Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, 2) szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – wiersz poety współczesnego i dzieło twórcy mazurskiego z XIX wieku i do połowy XX wieku.

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Marek Gustaw Brzezin, Burmistrz Olecka, Pan Wacław Olszewski, Starosta Powiatu Oleckiego, Pan Marian Świerszcz, Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn. O promocję przedsięwzięcia w mediach zadbała „Gazeta Olsztyńska”, „Radio 5” i „Tygodnik Olecki”.

„Kto czyta wiersze, ten jest w stanie zrozumieć drugiego człowieka”. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była również twórczości autora powyższych słów - Zbigniewa Chojnowskiego. Tym cytatem prowadzący turniej – Pani Justyna Jeżewska (nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku) oraz Patrycja Luto i Olaf Sujata (uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku) rozpoczęli konkurs. Następnie oddano głos Pani Dyrektor - Barbarze Taraszkiewicz, która serdecznie przywitała gości honorowych, laureatów i nauczycieli, przedstawiła Komisję Konkursową, podziękowała sponsorom, a następnie życzyła zawodnikom powodzenia. W dalszej kolejności przemówienie wygłosił Burmistrz Olecka – Pan Wacław Olszewski, który nawiązał do początków konkursu. Następnie głos zabrał Pan Edward Adamczyk– radny Sejmiku Warmińsko -  Mazurskiego oraz Pan Jerzy Antoni Gosiewski - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Recytację uczniów oceniała Komisja Konkursowa  w składzie:

  1. Maria Kołodziejska – przewodnicząca komisji, Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
  2. Anna Wolska – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku,
  3. Janina Osewska – poetka, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
  4. Agnieszka Lewandowska – instruktor ds. teatru przy Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku;
  5. Mirosław Słapik – poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
  6. Wojciech Anuszkiewicz – członek komisji, poeta, członek Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach, organizator Ogólnopolskich Konkursów Literackich „Oleckie Czerwce Poetyckie”, współorganizator pierwszej w naszym regionie grupy poetyckiej „Legary”.                                                                                                     

Podczas niezwykłych i poruszających recytacji mieliśmy okazję wysłuchać wierszy dawnych i współczesnych twórców regionalnych. Uczestnicy zaprezentowali bardzo zróżnicowany repertuar. Poziom recytacji i interpretacji był wysoki. Każdy z uczniów otrzymał dyplom i nagrodę książkową, a nauczyciele przygotowujący i organizatorzy eliminacji konkursowych na szczeblu powiatu podziękowania. Aby umilić i uatrakcyjnić gościom zmagania recytatorów, zapraszano w przerwach zgromadzonych do obejrzenia „Gali Talentów” przygotowanej przez uczniów z Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku pod opieką nauczycieli : Pani Katarzyny Kozłowskiej, Pani Justyny Jeżewskiej i Pani Eligii Tokajuk ( występy wokalne, skecz, taniec integracyjny). Zadbano również o poczęstunek, który stał się także znakomitą okazją  do rozmowy, dyskusji, wymiany poglądów, a także podzielenia się  wrażeniami ze spotkania.

Jednym z ważnych punktów wydarzenia było również spotkanie autorskie z poetą Zbigniewem Chojnowskim, który urodził się wOrzyszu. To historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który zajmuje się m.in. historią poezjipolskiej XX i XXI w. oraz literaturąWarmii i Mazur XIX, XX i XXI w. W interesujący sposób opowiedział nam o swoim życiu, pasjach, fascynacji regionem, a przede wszystkim poezji. Mieliśmy też okazję posłuchać jego wierszy. Po krótkiej przerwie nadszedł długo oczekiwany moment – „Koncert Laureatów”. Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych na koncert gości: Panią Małgorzatę Kopiczko – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Mariana Podziewskiego - doradcę reprezentującego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Panią Teresę Krajewską - radną Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego, Panią Halinę Bogdańską Pracownika Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Panią Martę Przekop Dyrektor Banku Spółdzielczego w Olecku.

Członkowie Komisji Konkursowej - Pan Mirosław Słapik i Pani Janina Osewska podsumowali XIV Regionalny Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. Wszystkie osoby, zdaniem jury, zaprezentowały bardzo wysoki poziom prezentacji i zachwyciły swoimi występami oraz doborem utworów. Następnie przedstawiono zwycięzców w poszczególnych kategoriach, którzy otrzymali z rąk Pani dyrektor Barbary Taraszkiewicz i  prof. Zbigniewa Chojnowskiego nagrody książkowe oraz dyplomy. Laureatom I miejsc każdej kategorii Pan Marian Podziewski - doradca reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Gustawa Marka Brzezina przekazał dodatkowe nagrody.  Wręczono również uczestnikom nagrody specjalne ufundowane przez: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Starostę Powiatu Oleckiego, Burmistrza Olecka, Panią Senator Małgorzatę Kopiczko, Pana Posła Jerzego Antoniego Gosiewskiego, Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Największą ich ilość zdobyła Weronika Zyskowska z II Liceum  Ogólnokształcącego w Augustowie, która nie kryła wzruszenia. Podczas wręczania nagród specjalnych uczestnicy i organizatorzy usłyszeli wiele miłych i ciepłych słów m.in. od prof. Zbigniewa Chojnowskiego, członków Komisji Konkursowej oraz przedstawiciela Marszałka Warmińsko - Mazurskiego, Mariana Podziewskiego i Pani Senator - Małgorzaty Kopiczko. Mieliśmy również okazję jeszcze raz wysłuchać wierszy w wykonaniu zwycięzców pierwszych miejsc. Na zakończenie XIV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” Pani dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku - Barbara Taraszkiewicz  podsumowała konkurs, pogratulowała uczniom i nauczycielem oraz wręczyła podziękowania osobom i instytucjom patronującym, jury, sponsorom. Po czym zamknęła XIV edycję Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” i serdecznie zaprosiła wszystkich do udziału w konkursie w przyszłym roku.                                              

Realizacja regionalnego konkursu recytatorskiego to ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne, logistyczne jak i merytoryczne. Dzięki  zaangażowaniu i wsparciu we wszystkich działaniach dyrektora szkoły – Pani Barbary Taraszkiewicz, pracy zespołu nauczycieli-bibliotekarzy, języka polskiego, informatyki, plastyki, muzyki, pracowników administracji i obsługi, a także uczniów realizujących projekt „Życie jest poezją” udało się zrealizować  to przedsięwzięcie, którego główną ideą jest ocalenie od zapomnienia poezji dawnych twórców regionalnych oraz kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych twórców Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.                               

Dzięki sponsorom-osobom prywatnym i instytucjom mogliśmy zorganizować to wydarzenie oraz zakupić wszystkim uczestnikom nagrody. Za życzliwość i wsparcie finansowe dziękujemy przede wszystkim: Marszałkowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Burmistrzowi Olecka, Staroście Powiatu Oleckiego, Bankowi  Spółdzielczemu  w Olecku, Stowarzyszeniu EGO „Kraina Bociana”, PanuJerzemu  Miliszewskiemu – właścicielowi  Oleckiego Centrum Szkolenia Kierowców  w Olecku, PanuMarkowi  Sawickiemu - Kancelaria  Notarialna Sawicki Marek, Panu Jarosławowi Skorupskiemu - właścicielowi Hurtowni warzyw i owoców, państwu Barbarze  i Henrykowi Godlewskim-właścicielomPiekarniBagietka” S.C. w Olecku, Panu Arkadiuszowi Prelewiczowi- prezesowi Zarządu Piekarni Kresowych ''Oskroba" w Olecku, Panu awomirowi  Gorlo - właścicielowi Hurtowni Spożywczej  S. Gorlo  w Olecku, Pani Sylwii Zajkowskiej-właścicielce Księgarni „Sylwia”, Panu Wojciechowi Makowskiemu i Panu Bogusławowi Milewskiemu- właścicielom Sklepu Spożywczego „Sam” w Olecku , Pani Dorocie Olszewskiej- Mioduszewskiej – właścicielce Manufaktury Reklamy w Olecku. Konkurs zainicjowany w 2003 roku przez nieżyjącego już oleckiego poetę Pana Wacława Klejmonta oraz nauczycielki-bibliotekarki - Panią Dorotę Włodarską i Panią Romualdę Muchę-Marciniak, cieszy się od wielu lat ogromną popularnością. Propaguje twórczość literacką pisarzy regionu – Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, która wyrasta z umiłowania tych ziem, kultury i tradycji. Młodzi ludzie, recytując i interpretując ich wiersze, okazują szacunek i przywiązanie do swojej „Małej Ojczyzny”, z której pochodzą.  Dzięki nim będzie żywa pamięć o poezji dawnych twórców regionalnych.

„(…)wyzwoliło mnie. Choć nie do końca,

łaknienie słowa, które nie tylko nazywa,

ale utrwala w pamięci i świadomości wrażenia,

wzruszenia, uczucia i porządkuje świat.”

Ta myśl Wacława Klejmonta, będąca mottem przewodnim konkursu, trafnie oddaje  ideę wydarzenia,  które dostarczyło zgromadzonym prawdziwej uczty duchowej. Przyniosło uczestnikom i organizatorom wiele satysfakcji, dało uczniom możliwość obycia ze sceną i publicznością oraz obcowania z poezją. Stało się również szansą na spotkanie z innymi młodymi ludźmi, którzy mają podobną pasję.

Wyniki: 

Kategoria pierwsza- klasy szóste

I miejsce- Oliwia Przekop Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

II miejsce ex aequo - Łukasz Koniecko- Szkoła Podstawowa w Raczkach i Damian Żywno-  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku

III miejsce- Wiktoria Aleksandra Paciorko Szkoła Podstawowa w Raczkach

Wyróżnienie:

Zofia Kozłowska- Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Przedszkolnymi w Wieliczkach

Kategoria druga - I i II klasa gimnazjum:

I miejsce- Weronika Maria Zamojska –  Gimnazjum w Wiżajnach

II miejsce Katarzyna Prokop Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie

III miejsce  ex aequo– Anna Karczewska – Gimnazjum nr 4 w Augustowie i Natalia Statkiewicz - Gimnazjum w Przebrodzie

Wyróżnienie:

Martyna Wronowska – Gimnazjum w  Dubeninkach

Kategoria III – III klasa gimnazjum
I miejsce- Klaudia Pojawa - Gimnazjum w Bakałarzewie
II miejsce – Zuzanna Warsiewicz  - Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
III miejsce ex aequo - Aniela Wierzbicka – Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie i Mateusz Truszkowski – Gimnazjum nr 4 w Augustowie

Wyróżnienia:

Julia Studzińska – Gimnazjum nr2 w Ełku

Natalia Kudraszew - Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie

Kategoria IV – szkoły średnie:

I miejsce – Weronika Zyskowska –  II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

II miejsce ex aequo – Kinga Matwiejczyk – I  Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego  w Olecku i Jan Pieczur – Zespół Szkół Technicznych w Olecku

III miejsce – Patrycja Olizarowicz –  II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

Wyróżnienia:

Ada Chmielewska – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego  w Olecku

Magdalena Stanko – II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

Dawid Sujata – II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

Nagrody Specjalne:
1. Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego dla najlepszego recytatora – Weronika Zyskowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

2. Starosty Powiatu Oleckiego  za najciekawszą interpretację dowolnego wiersza – Julia Studzińska z Gimnazjum nr 2 w Ełku

3.  Burmistrza Olecka za najciekawszą interpretację wiersza prof. Zbigniewa Chojnowskiego – Katarzyna Prokop- Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie

4.  Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pani Małgorzaty Kopiczko   dla  najlepszego recytatora w kategorii szkół  ponadgimnazjalnych – Weronika Zyskowska – II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie

5. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jerzego Antoniego Gosiewskiego- wyróżnienie – Sebastian Brzozowski- Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi.

6.Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku dla najlepszego recytatora w kategorii klas szóstych – Filip Bartoszewicz - Szkoła Podstawowa   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.

mgr Renata Kołdys