Aktualności
INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW KLAS I-III
Wpisany przez Administrator   

W związku z organizacją od 25 maja 2020 roku zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III edukacji wczesnoszkolnej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora szkoły wymaganą prawem procedurę bezpiecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w zagrożeniu epidemicznym. Ma to na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19 zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zdeklarowanych do korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku procedurami. Do dnia 22.05.2020r. do godz. 16.00 zobowiązuje się rodziców do dostarczenia (do skrzynki pocztowej na budynku szkoły, drogą e-mailową lub przez e-dziennik) podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z powyższymi procedurami – zgodnie z dołączonym załącznikiem do procedur „Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Ze względu na zastosowany reżim sanitarny w placówce brak powyższego oświadczenia uniemożliwi wprowadzenie dziecka do szkoły.

Z wyrazami szacunku:
Barbara Taraszkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku

 Procedury COVID-19 W SZKOLE

OŚWIADCZENIE DO PROCEDUR

 

 

 

 
KOMUNIKATY
Wpisany przez Administrator   

 

Etap Regionalny XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” zostaje przeniesiony na
październik 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opłata za posiłki w m-cu marcu 2020 r.
Wpisany przez Administrator   

- Opłata za posiłki w m-cu marcu 2020 r.

Więcej w dziale stronagłówna/stołówka

 
Zajęcia przedszkolaków w sali edukacyjnej "Ognik"
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 listopada 2019 23:41

Pod koniec października grupa 0a wybrała się do siedziby Komendy Straży Pożarnej w Olecku, by wziąć udział w zajęciach w niedawno otwartej sali edukacyjnej. Dzieci mogły przebrać się w stroje strażackie, dowiedzieć się, w jaki sposób zachować się w razie pożaru oraz skutecznie wezwać pomoc. Wielką atrakcją okazał się pokaz strażackiego sprzętu, a zwłaszcza samochodów ratowniczo – gaśniczych, a w jednym z nich dzieci mogły spędzić kilka chwil. Dziękujemy Panom Strażakom za miłe przyjęcie i czas poświęcony na zajęcia z przedszkolakami.

Justyna Jeżewska

 
0 B z wizytą u strażaków
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 października 2019 21:32

 

Wcielaliśmy się w rolę strażaków. Poznaliśmy różne zagrożenia i sposoby reagowania. Biliśmy w dzwon na alarm, polewaliśmy wodą....trawkę ;-) i poznaliśmy wyposażenie wozu. Pogoda dopisała i spacerując w obie strony podziwialiśmy piękną złotą jesień.

Zmieniony: czwartek, 17 października 2019 21:53
 
Wszystko zaczyna się od przedszkola...
Wpisany przez Administrator   
piątek, 06 września 2019 00:00

     

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2010 miały również oddziały przedszkolne podejmujące naukę w ,,zerówce", która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Najmłodsi podopieczni

Czytaj więcej...…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIŁKÓW
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 09:00

W roku szkolnym 2019/2020 stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie posiłków:

-  od  2 września 2019 r.(poniedziałek) dla oddziału przedszkolnego

-  od 9 września 2019 r. (poniedziałek)  dla szkoły podstawowej

Osoby chętne do korzystania z posiłków proszone są o zgłaszanie się do intendenta (pok. 114 księgowość).

Sporządziła: Anna Rydzewska

W roku szkolnym 2019/2020 stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie posiłków:

-  od  2 września 2019 r.(poniedziałek) dla oddziału przedszkolnego

- od 9 września 2019 r. (poniedziałek)  dla szkoły podstawowej

Osoby chętne do korzystania z posiłków proszone są o zgłaszanie się do intendenta (pok. 114 księgowość).

 

Sporządziła: Anna Rydzewska

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLECKU Z BEZPŁATNYCH POSIŁKÓW
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 08:00

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku z obiadów w stołówce szkolnej. Zapraszam zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów do zapoznania się z warunkami, jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiej formy pomocy. W tym celu należy niezwłocznie udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku
przy ul. Kolejowej 31 (tel. 87 520 42 33 ) i dokonać niezbędnych formalności, tak by Państwa dziecko mogło jak najszybciej spożywać gorące obiady podczas pobytu w szkole.

W ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU’’ na lata 2019-2023 o przyznanie bezpłatnej pomocy w formie finansowania posiłków mogą ubiegać się rodzice / prawni opiekunowie uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 792,00 netto (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt dwa 00/100).  

Barbara Taraszkiewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku