Działania uczniów na zajęciach edukacji medialnej w roku szkolnym 2017/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 czerwca 2018 22:00

Prace zaliczeniowe zrealizowane w roku szkolnym 2017/2018:

1. Przegląd prasy.

Czytaj więcej...…
 
Działania uczniów na zajęciach edukacji medialnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 czerwca 2017 00:00

Retoryka – sztuka pięknego mówienia

Wystąpienie na temat: „Jak być optymistą?”

https://www.youtube.com/watch?v=rWvXJLYH-mM&t=117s

Wystąpienie na temat: „Jak wpływa na nas czytanie książek?”

https://www.youtube.com/watch?v=umeo6KokL2g

Wystąpienie na temat: „Agresja – dowód słabości czy wyraz siły?”

https://www.youtube.com/watch?v=OIwC85rMUeU

Wystąpienie na temat: „Dlaczego warto pomagać?”

https://www.youtube.com/watch?v=Eywkldh9Tt4

Wystąpienie na temat: „Podróż moich marzeń”

https://www.youtube.com/watch?v=B8Iwkng3k-Y&t=144s

Wystąpienie na temat: „Podróż moich marzeń”

https://www.youtube.com/watch?v=67L5sNrx2NM&feature=youtu.be

Wystąpienia – zdjęcia

Czytaj więcej...…
 
Młodzież w działaniu – uczniowie objęci innowacją medialną PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 grudnia 2016 22:27

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 młodzież zgłębiała temat komunikacji językowej, dźwięków mowy, aktywnego słuchania, barier komunikacyjnych i zapoznała się ze wstępnymi informacjami, dotyczącymi komunikacji pozajęzykowej.

Zmieniony: wtorek, 20 grudnia 2016 00:16
Czytaj więcej...…
 
Działania uczniów klas pierwszych na lekcjach edukacji medialnej w II półroczu 2015/2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 czerwca 2016 17:10

TEMATYKA LEKCJI w II półroczu 2015/2016

Wystąpienia publiczne, czyli jak się skutecznie zaprezentować? (informacje wstępne)
Jak przestrzeń na nas działa?
Role uczestników interakcji komunikacyjnej.
Sztuka dyskusji
Zmieniaj świat słowami!
Autoprezentacja. Jak przygotować wystąpienie publiczne?
Sztuka prezentacji.

Reklama i kampanie społeczne
Jakie wartości ukrywają się w przekazach? – wstęp do wiedzy o reklamie.
Reklama jako forma komunikacji.
Musisz to mieć! Blaski i cienie reklamy.
Kampanie społeczne, czyli media w służbie promocji idei i zmian postaw.

MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

Prace zaliczeniowe zrealizowane w II półroczu 2015/2016:

Czytaj więcej...…
 
Działania uczniów klas pierwszych na lekcjach edukacji medialnej w I półroczu 2015/2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 marca 2016 23:55

Zmiany, jakie zachodzą w świecie rzutują na cechy młodego pokolenia – pokolenia sieci – które ceni sobie wolność, potrzebę dostosowania edukacji do własnych potrzeb, współpracę, rozrywkę, szybkie tempo czy innowacyjność. Wprowadzając zajęcia z edukacji medialnej, odpowiadamy na wymagania „cyfrowych tubylców” i reagujemy na potrzeby lokalnej młodzieży, która w dużej mierze deklaruje chęć uczestniczenia w zajęciach rozwijających umiejętności komunikacyjne, zdolności krytycznego i twórczego odbioru mediów oraz tworzenia amatorskiej twórczości medialnej.

Zmieniony: czwartek, 30 czerwca 2016 17:18
Czytaj więcej...…
 
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Problematyka czytelnictwa jest w naszej szkole szczególnie ważna, dlatego podjęliśmy ten problem na zajęciach z edukacji medialnej. Zaczęliśmy od omówienia spotów społecznych promujących czytanie:

https://www.youtube.com/watch?v=KhrCozn5mi0

https://www.youtube.com/watch?v=RAiJ-f51ngU

https://www.youtube.com/watch?v=-HG553zYlIw

https://www.youtube.com/watch?v=OoIl3eEQF5k

Po szczegółowej analizie tychże spotów zadaniem uczniów było napisanie przemowy, w której przekonają słuchaczy o wartości i potrzebie czytania używając odpowiednio uszeregowanych argumentów, zgodnie z zasadami retoryki.

Czytaj więcej...…
 
Młodzież w działaniu II półrocze - podsumowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Radio. Co słychać  w eterze?

Na zaliczenie tego działu młodzież przygotowała własne adaptacje słuchowiska radiowego Stanisławy Fleszarowej – Muskat, pt.: „Milionerzy”. Poniżej prezentujemy efekty pracy.

Czytaj więcej...…
 
MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Problematyka czytelnictwa jest w naszej szkole szczególnie ważna, dlatego podjęliśmy ten problem na zajęciach z edukacji medialnej. Zaczęliśmy od omówienia spotów społecznych promujących czytanie:

https://www.youtube.com/watch?v=KhrCozn5mi0

https://www.youtube.com/watch?v=RAiJ-f51ngU

https://www.youtube.com/watch?v=-HG553zYlIw

https://www.youtube.com/watch?v=OoIl3eEQF5k

 

Czytaj więcej...…