Szkoła ucząca się
Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika jest OK ! PDF Drukuj Email
piątek, 25 maja 2012 16:43

Trzy lata temu, w roku szkolnym 2008/2009, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przystąpiło do programu SUS - OK. Realizowaliśmy liczne zadania, uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach, aby zdobyć certyfikat Szkoły Uczącej Się. Finalnym wydarzeniem z tym związanym był Panel Koleżeński, który odbył się w naszej placówce 25 maja 2012r. Z Centrum Edukacji Obywatelskiej przybyła na niego p. Ewa Borgosz – trener moderujący oraz przedstawiciele szkół z województwa warmińsko-mazurskiego  i podlaskiego: Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. W. Szafera w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Judzikach, Zespół Szkół Nr 3 w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza  w Olecku.


Celem spotkania było dokonanie oceny realizacji przyjętych celów, a także wymiana doświadczeń w zakresie ważnych problemów oświatowych.
Po powitaniu goście zostali oprowadzeni po szkole przez p. dyrektor Annę Dorotę Siemiatycką.Powitanie panelistów i spacer po szkole, fot. M. Mularczyk

Potem obserwowali pracę nauczycieli i uczniów podczas lekcji: historii - p. Jolanta Jeleniewicz, języka angielskiego - p. Małgorzata Kosińska, chemii - p. Marzena Kamińska-Kopiczko, wychowania fizycznego - p. Alina Kalinowska i języka polskiego - p. Renata Kołdys.


Lekcje otwarte, fot. M. Mularczyk

Kolejnym punktem panelu koleżeńskiego był pokaz pasji i talentów uczniów naszej szkoły przygotowany pod kierunkiem p. Beaty Kozłowskiej. W sportowo - artystycznym programie podziwialiśmy: utalentowane wokalnie Wiolettę Barwińską 3C w słynnym przedwojennym utworze Zulii Pogorzelskiej „Ja się boję sama spać” oraz Anetę Wijas 3D w popowym hicie Rihanny „Umbrella”. Magdalena Rydzewska 2B w języku rosyjskim recytowała poetycki list Konstantego Simonowa „Czekaj mnie”.

Nowoczesne układy taneczne w rytm uwielbianego przez młodzież hip-pop i funky zademonstrował zespół „City Dance” w składzie Magdalena Murawska 3C, Anna Jarmołowicz 3C, Gabriela Lisowska 3A, Klaudia Barszczewska 2D, Aleksandra Kopiczko 2D, Emilia Topolska 2D, Marta Malinowska 3D, Diana Dodziak 2B, Magdalena Ampulska 2B.

Boogie – woogie, czyli afroamerykański instrumentalny blues przybliżył publiczności akordeonista Kacper Kaczor 1c.

Efektowny zestaw ćwiczeń na poszczególne partie mięśni zademonstrowali pasjonaci kulturystyki Adam Naruszewicz i Daniel Ostrowski z klasy 3C.


Prezentacja talentów, fot. M. Mularczyk

Następnie odbyły się spotkania z przedstawicielami rodziców, uczniów i nauczycieli, w czasie których paneliści mieli możliwość dokładnie przyjrzeć się działaniom całej społeczności szkolnej i jak najobiektywniej ocenić jej pracę pod kątem celów realizowanych przez szkołę.


Spotkania panelistów z rodzicami, nauczycielami, przedstawicielami SU, dyrektorem, fot. M. Mularczyk

Ponadto mieli okazję obejrzeć efekt pracy Szkolnego Koła Teatralnego (Agata Ćwirko 1B, Hanna Karsztun 1C, Aleksandra Wilke 2A, Emilia Ischizaka 2B, Julia Sinderewicz 3E oraz z klasy IIE Katarzyna Zdrodowska, Urszula Jasińska, Marta Żylińska, Iga Dzięgielewska, Magdalena Sadowska, Adrianna Milewska, Olga Miszkiel, Michał Bułkunowicz), które przedstawiło gościom spektakl „W oparach absurdu” pod kierunkiem p. Agnieszki Śnieżyńskiej.Przedstawienie teatru szkolnego, fot. M. Mularczyk

W drugiej części spotkania w obecności Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie p. Anny Cieśluk, kierownika Filii W-MODN w Olecku p. Zbigniewa Bogdana, rodziców, dyrektorów szkół, rady pedagogicznej oraz przyjaciół gimnazjum odbyła się dyskusja panelowa. Rozpoczęła ją prezentacja multimedialna przygotowana przez p. dyrektor Annę Dorotę Siemiatycką oraz p. pedagog Dorotę Gorlo-Szczecinę. Dotyczyła ona osiągnięć szkoły, które stanowią ciąg systematycznych i wynikających z wewnętrznych potrzeb placówki działań. Następnie liderzy zespołów zadaniowych przedstawili realizowane przez szkołę cele. Pani Agnieszka Baranowska-Moroz oraz p. Wojciech Jegliński omówili cel I - Nauczyciele w sposób efektywny stosują wybrane elementy OK ( cele lekcji, nacobezu, informacja zwrotna ). Cel II z kolei zaprezentowały p. Anna Kaczor oraz p. Katarzyna Kozłowska - Nauczyciele we współpracy z rodzicami podejmują działania mające na celu uzyskiwanie przez uczniów lepszych wyników w nauce i na egzaminach. Po wspomnianych wyżej prezentacjach odbyły się dyskusje, w których rozważano trafność doboru wskaźników, kryterium sukcesu i zadań oraz sposobów ich realizacji.
Informacje o programie SUS w naszej szkole, fot. M. Mularczyk

Po rzeczowej i twórczej wymianie zdań paneliści udali się na naradę podsumowującą  spotkanie. Dokonali ostatecznej oceny pracy szkoły i opowiedzieli się za przyznaniem tytułu „Szkoły Uczącej Się”.

Wręczenie certyfikatu miało charakter uroczysty. Moderator CEO – Ewa Borgosz przekazała p. dyrektor – Annie Dorocie Siemiatyckiej tabliczkę z tytułem Szkoły Uczącej Się.

Renata Kołdys, Wojciech JeglińskiRadość z otrzymania certyfikatu, fot. M. Mularczyk


W drodze ku przyszłości –

wywiad z gośćmi panelu koleżeńskiego

Co utkwiło Pani w pamięci z wycieczki po szkole? Co Pani zapamięta?

Już od progu uwagę z pewnością przykuwają zagospodarowane z polotem, przybliżające historię, sukcesy, bieżące działania i codzienność szkoły gablotki. Zapewne zapamiętam też bibliotekę z dostępem do Internetu i dużym księgozbiorem oraz dobrze wyposażoną siłownię. Nie zapomnę także tego, co niewymierne i nieuchwytne, ale bardzo istotne – „ducha szkoły”. Przechadzając się po korytarzach nietrudno było wyczuć atmosferę współpracy między nauczycielami i uczniami, która składa się na wyjątkowy klimat Gimnazjum nr 2.

Co sądzi Pani o obserwowanych lekcjach?

Szczególnie zaimponowało mi zaangażowanie uczniów w zajęcia lekcyjne, które przebiegały tak sprawnie m.in. dzięki wdrożeniu najskuteczniejszych – motywujących do zdobywania wiedzy – metod, form i narzędzi nauczania. Z ogromną korzyścią dla uczniów i ku zadowoleniu rodziców nauczyciele stosują Ocenianie Kształtujące i podają NaCoBeZU. Niezwykłą aktywność gimnazjalistów wzmogły charyzma prowadzących i gama pomocy multimedialnych, które uatrakcyjniały lekcje i pobudzały uczniów do kreatywnego myślenia. Uważam, że dbanie o jakość kształcenia idzie w parze z jednoczesnym modernizowaniem wyposażenia szkoły, a tak też dzieje się w Gimnazjum nr 2, które zapewnia komfortowe warunki do efektywnej pracy.

Jakie inicjatywy, działania podejmowane przez naszą szkołę uważa Pani za szczególnie istotne?

Zwróciłam uwagę na bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i projektów edukacyjnych czy wdrażanie innowacji, które nie tylko zapewniają wyrównywanie szans, ale także gwarantują rozwój pasji i talentów. Mając okazję obserwować działania Koła Teatralnego, Dziennikarskiego czy realizacje projektów unijnych, takich jak „Mały Archimedes”, byłam pod wrażeniem ich efektywności i popularności wśród uczniów. Uważam, że ich oferta i forma doskonale spełniają oczekiwania młodzieży i wymogi współczesnej dydaktyki, ponieważ aktywizują gimnazjalistów, uczą ich samodzielności, odpowiedzialności i podejmowania trafnych wyborów.

Może ma Pani rady dla naszej szkoły? Czy wprowadziłaby Pani bądź ulepszyła coś?

Gimnazjum nr 2 to ambitna, prężnie i dynamicznie rozwijająca się szkoła, która poprzez dbanie o aktywność i rozwój dąży do nowoczesności. Szkoła wręcz tryska energią, także dzięki organizowaniu nauki w plenerze, zagranicznych obozów językowych, imprez integracyjnych, czyli umożliwianiu zdobywania wiedzy przez doświadczanie świata. Wszystkie te działania wychodzą naprzeciw młodzieży, przyciągają i zachęcają do nauki w tak otwartej na potrzeby młodych ludzi szkole. Moje propozycje ograniczają się do nieustannego motywowania uczniów do uczestnictwa w większej ilości olimpiad i konkursów. Jestem przekonana, że świetnie sobie z nimi poradzą.

Wywiad skonstruowany został pod opieką Magdaleny Nygi

przez członkinie Koła Dziennikarskiego:

Nikolę Andrelczyk, Dianę Niewiarowską, Anię Jackiewicz i Natalię Romańską

na podstawie rozmowy z wybranymi panelistami

 

Zmieniony: wtorek, 05 czerwca 2012 10:24
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 marca 2011 00:13


*UDZIAŁ SZKOŁY W PROGRAMIE*


   Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku uczestniczy w programie - Ocenianie kształtujące w SUS? od września 2008 r. W roku szkolnym 2010/2011 przystąpiliśmy do ostatniego etapu, jakim jest Panel koleżeński. Obecnie pracujemy nad raportem z działań szkoły.

Cele wybrane przez szkołę:

1. Nauczyciele w sposób efektywny stosują wybrane elementy OK (cele, nacobezu, informacja zwrotna)

2. Uczniowie uzyskują lepsze wyniki w nauce i na egzaminach dzięki działaniom nauczycieli i współpracy z rodzicami

 

        Warunki, jakie musi spełnić nasza szkoła przed przystąpieniem do panelu:

?       Szkoła ukończyła dwa moduły programu szkoleniowego "Doskonalenie pracy szkoły uczącej się" (SUS).

?       Szkoła pracuje zgodnie z procedurą SUS.

?       Szkoła opisała pracę nad dwoma celami w raporcie z działań szkoły. Zespół nauczycieli w składzie: Justyna Jeżewska, Anna Kaczor, Katarzyna Kozłowska, Agnieszka Baranowska - Moroz, Renata Kołdys opracował raport do 8. punktu.

?       Przedstawiciele szkoły uczestniczyli w przynajmniej dwóch panelach w innych szkołach.

?       Szkoła współpracuje z innymi szkołami susowskimi - uczestniczy w szkoleniach, spotkaniach regionalnych, konferencjach, pracuje w ramach sieci szkół itp.

?       Szkoła przystąpiła do III modułu: Panel koleżeński  i przedstawiciele szkoły wzięli udział w szkoleniu ?Przygotowanie do panelu koleżeńskiego, co najmniej 6 miesięcy, a co najwyżej 3 lata przed planowanym terminem panelu (jeśli minęło więcej czasu, szkolenie trzeba powtórzyć).

¨       Szkoła przedstawiła raport z działań szkoły do oceny przez Radę Jakości SUS i otrzymała jej rekomendację. W przypadku warunkowego otrzymania oceny pozytywnej, szkoła jest zobowiązana poprawić raport zgodnie ze wskazówkami recenzentów. Panel koleżeński powinien być zorganizowany w ciągu 8 miesięcy od otrzymania decyzji Rady Jakości. W przypadku oceny negatywnej szkoła może wysłać nowy raport do oceny najwcześniej po roku.

 

>Relacja ze szkolenia - Przygotowanie do panelu koleżeńskiego przeprowadzonego przez trenerkę SUS Bernadettę Czerkawską (ze strony CEO)<
Program Szkoła ucząca się  ma na celu doskonalenie warsztatu nauczycieli. Upowszechnia ocenianie kształtujące. Wprowadzając zasady ?organizacji uczącej się i wzmacniając współpracę między nauczycielami, poprawia jakość pracy szkół.

 

Ocenianie kształtujące, nazywane także ocenianiem pomagającym się uczyć, ma na celu takie ocenienie pracy ucznia, które daje mu rzetelną informację na temat tego co zrobił dobrze, a co powinien poprawić oraz w jakim kierunku może się dalej rozwijać.

Ocenianie kształtujące "uczy, jak się uczyć" poprzez:

  • zrozumienie przez uczniów tego, jak się uczą
  • pomaganie uczniom w wypracowaniu własnych strategii "uczenia się jak się uczyć"
  • modyfikację procesu uczenia się i włączanie uczniów w kształtowanie tego procesu
  • przygotowanie uczniów do oceny koleżeńskiej i samooceny.

Przebieg programu - ścieżka szkoleniowa "Doskonalenie metod nauczania i oceniania"
(SUS-OK):

I moduł     "Ocenianie kształtujące teoria i praktyka

II modułu:  Doskonalenie pracy szkoły

Panel koleżeński

 

Tytuł Szkoły uczącej się

Zwieńczeniem uczestnictwa w programie jest nobilitujący szkołę Tytuł Szkoły uczącej się.
Tytułem Szkoły uczącej się może pochwalić się ponad 130 szkół z całej Polski.

 

Zmieniony: środa, 07 września 2011 22:55