Koncert Laureatów XV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 kwietnia 2019 12:17

Dnia 28 marca 2019r. w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku odbył się Koncert Laureatów XV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, koordynator - pani Dorota Włodarska. W tej duchowej uczcie uczestniczyli zwycięzcy wyżej wymienionego konkursu wraz z opiekunami i dyrektorami szkół z powiatu augustowskiego, ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i suwalskiego.

Honorowy patronat nad konkursem sprawował Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pan Marek Gustaw Brzezin, Burmistrz Olecka, pan Karol Sobczak, Starosta Powiatu Oleckiego, pan Marian Świerszcz, Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego Instytut Polonistyki i Logopedii, Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn. O promocję przedsięwzięcia w mediach zadbał portal informacyjno-reklamowy „Gazeta Olecka” i „Radio 5”. Prowadzący uroczystość uczniowie – Emilia Antonowicz i Alan Leśniewski na początku gali zaprosili wszystkich obecnych do wysłuchania piosenki w wykonaniu uczniów klasy Ib Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku przygotowywanych przez panią Eligię Tokajuk. Następnie oddano głos pani Dyrektor - Barbarze Taraszkiewicz, która serdecznie przywitała gości honorowych, członków jury, laureatów i ich nauczycieli, dyrektorów szkół. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pani Danuty Klejmont, żony pana Wacława. W dalszej kolejności przemówienie wygłosiła Senator Rzeczypospolitej Polskiej – pani Małgorzata Kopiczko, która dziękując za zaproszenie, podkreśliła wagę konkursu, mówiąc: „Kto czyta wiersze, ten rozumie cały świat”. Następnie głos zabrał pan Edward Adamczyk– radny Sejmiku Warmińsko -  Mazurskiego. W imieniu Marszałka i swoim własnym wyraził zadowolenie z obecności na koncercie oraz pogratulował laureatom zwycięstwa, a organizatorom znakomicie przygotowanej gali. Mieliśmy również okazję wysłuchać wystąpienia pana Krzysztora Szatrawskiego – profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich-Oddział Olsztyn. Pan profesor w swoim wystąpieniu stwierdził, że jest oczarowany tym, jak docenia się w naszym regionie poezję. Według jego opinii to sytuacja unikalna w dobie kultury obrazkowej, mimo iż „poezja to najkrótsza droga do słowa”. Pan Mirosław Słapik – poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wygłosił z kolei krótki wykład na temat życia literackiego w Olecku i działalności grupy „Legary”. Wspominał także pana Wacława Klejmonta oraz jego twórczość. Następnie głos zabrał pan Marian Świerszcz, który w imieniu swoim i pana Burmistrza Karola Sobczaka powitał zgromadzonych i otworzył część właściwą wydarzenia – Koncert Laureatów XV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. Pan Jan Steć – przewodniczący komisji konkursowej prezentował kolejno trzy części protokołu, po których mieliśmy ponownie okazję wysłuchać 15 laureatów miejsca trzeciego, drugiego i pierwszego oraz wręczyć laureatom 5 nagród specjalnych: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pani Senator Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzaty Kopiczko, Starosty Oleckiego, Burmistrza Olecka i redaktora naczelnego portalu informacyjno-reklamowego „Gazeta Olecka” - pana Dariusza Josiewicza.

Każdy ze zwycięzców otrzymał dyplom i nagrodę ufundowaną przez Zakład Produkcyjno-Usługowy „Prawda”, a nauczyciele przygotowujący laureatów i dyrektorzy poszczególnych szkół podziękowania. Podczas wręczania nagród uczestnicy i organizatorzy usłyszeli wiele miłych i ciepłych słów m.in. od członków Komisji Konkursowej i gości honorowych.

„Ważna jest prawda, ważne jest piękno, ważne jest osobiste przeżycie”. Słowa pana Krzysztofa Dariusza Szatrawskiego są kwintesencją tego, czego doświadczyliśmy podczas ponownego przysłuchiwania się recytacjom laureatów. Nieco stremowani, ale skupieni uczniowie dali popis umiejętności wyrażania poetyckiego słowa.

     Aby umilić i uatrakcyjnić gościom to spotkanie z poezją regionalną, zaproszono również zgromadzonych do wysłuchania występu uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku - Mai Wijas, nauczyciel przygotowujący - pani Katarzyna Kozłowska. Maja swoim delikatnym, ale jakże dźwięcznym głosem, śpiewając utwór „Obiecuję”, zachwyciła przybyłą do sali widowiskowej publiczność.

Zadbano również o poczęstunek, który stał się także znakomitą okazją  do rozmowy, dyskusji, wymiany poglądów oraz podzielenia się  wrażeniami ze spotkania.                         

Na zakończenie Koncertu Laureatów XV Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Wacława Klejmonta „Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku - Barbara Taraszkiewicz  podsumowała to niezwykłe spotkanie, jeszcze raz podziękowała za przybycie gościom, pogratulowała laureatom i ich opiekunom. Wręczyła również podziękowania osobom i instytucjom patronującym, sponsorom. Następnie serdecznie zaprosiła wszystkich do udziału w konkursie w przyszłym roku.   

   „Poezja jest najważniejszym narzędziem nazywania świata”. Pamiętajmy o tej definicji przywołanej przez pana Mirosława Słapika.