Strefa NauczycielaAktualności ze strefy nauczyciela:

 

 

07.06.2020 

Komisje na egzamin ósmoklasisty
Nauczyciele oddelegowani na czas egzaminu ósmoklasisty

 

 

01.06.2020 

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI ROCZNEJ I KOŃCOWEJ 2020

 

28.05.2020 

wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego NOWY 2018
wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego 2018

 

 

 

20.05.2020 

Godziny zajęć opiekuńczo-wychowawczych oddziału przedszkolnego od 25.05.2020r.

 

12.05.2020 

Plik do zapoznania - Instrukcja Classroom

 

24.04.2020 

Programy nauczania
(materiały on-line  z możliwością edycji)

 

22.04.2020 

Wykaz podręczników do klas...
(materiały on-line  z możliwością edycji)

  

16.03.2020 

Pliki do zapoznania - Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

 

16.03.2020 

Monitorowanie podstawy programowej 2019/2020 (wersja on-line)

 

12.02.2020 

Plan Lekcji Uczniowski, Nauczycielski, Ważny od 10.02.2019

 

23.01.2020 

Planowany porządek posiedzenia RP 04.02.2020 + informacja.

 

11.01.2019      >>   pliki zmieniono 17.01.2020

Narzędzia klasyfikacji śródrocznej

 

19.12.2019 

Arkusz samooceny nauczyciela zajęć edukacyjnych w tym nauczyciela bibliotekarza za okres od 01.09.2019 r. do 20.12.2019 r.

 

14.10.2019 

Strategia podniesienia jakości kształcenia szkół województwa warmińsko-mazurskiego

 

14.10.2019 

Plan Lekcji Uczniowski, Nauczycielski, Ważny od 15.10.2019

 

13.10.2019 

Stypendia Burmistrza Olecka - wzór wniosku o przyznanie stypendium / Uchwały

 

29.09.2019 

Prawo Wewnątrzszkolne - dok. do zapoznania...

 

22.09.2019 

KOMUNIKATY I ZARZĄDZENIE DO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

10.09.2019 

Dokumenty do zapoznania:

Podstawowe_kierunki_realizacji_polityki_oświatowej_państwa_w_roku_szkolnym_2019-2020
plan-nadzoru-pedagogicznego-2019-2020
Kalendarz Roku Szkolnego 2019-2020
ZAŁĄCZNIK NR 3 -ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA R. SZK. 2018-2019
ZAŁĄCZNIK NR 9 -REGULAMIN ŚWIETLICY Z DEKLARACJAMI

        + 11.09.2019 

harmonogram_zawodow
ZAŁĄCZNIK NR 5 - REGULAMIN STYPENDIUM 2018-2019 popr.
Plan organizacji konkursów.... w roku szkolnym 2019-2020

 

29.08.2019

Wyniki egzaminu gimnazjanego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Login i hasło do Strefy Nauczyciela dostępne w Sekretariacie Szkoły.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------